RIVM Guidlines

We leven in een bizarre tijd. COVID-19 heeft ons leven platsklaps veranderd en dat heeft impact op iedereen. Zoals jullie weten is hygienisch vernatwoord werken essentieel voor ons beroep. Wij volgen dan ook strikt de richtlijnen op die het RIVM hanteert. Hieronder lees je wat dat betekent voor onze tattooshop. 

Corona Richtlijnen

RIVM GUIDELINES ‘Tatoeëren binnen een 1,5m samenleving’

In een branche waar hygiëne een van de belangrijkste factoren is willen wij een omgeving creëren waarin veilig gewerkt kan worden door ondernemers, tattoo artiesten, zzp’ers en alle werkende in de branche en waar klanten zich ook veilig voelen. Het veilig en verantwoord tatoeëren is voor de klant, de tattoo artiest, de shop manager en eigenaar van groot belang. De inhoud van dit protocol is vanuit Ink District Amsterdam en met instemming van de tattoovakbond tot stand gekomen. Dit protocol is ter goedkeuring voorgelegd aan de overheid.

 • Dit protocol geldt voor alle tatoeëerders en wordt door iedere tattooshop, privéstudio en tattoo artiest opgevolgd.
 • Uitgangspunt is dat deze afspraken helder zijn voor alle ondernemers, hun werknemers, zzp’ers (shop eigenaren, shop managers, tattoo artiesten) en de klanten.
 • Ondernemers, werknemers, zzp’ers, klanten en iedereen die zich in het bedrijf bevindt houden zich aan dit protocol en de algemeen geldende RIVM-richtlijnen voor tatoeëren.
 • In alle tattooshops en privéstudio’s worden de afspraken zichtbaar opgehangen en bij binnenkomst aan de klant toegelicht. Dit kan gedaan worden door de artiest zelf of anders de shop manager. De nieuwe afspraken worden ook gecommuniceerd via social media kanalen en/of website van de shop.
 • De afspraken/ richtlijnen gelden voor de hele tattooshop: de entree, wachtruimte, creatieve ruimte, balie, toiletten, voorraad ruimte en werkruimte.

 

Protocol Bepalingen voor de ondernemers, shop eigenaar, privéstudio houder

 • Organiseer een instructie dag voor al het personeel waarin zorgvuldig de protocollen uitgelegd en toegelicht worden.
 • Hang de afspraken aan de buitenkant van de tattooshop en herhaal en licht ze toe bij binnenkomst.
 • Zet deze ook op de website en/of social media en in het mailcontact met de klanten.
 • De hygiënerichtlijnen voor tatoeëren v.h. RIVM zorgen ervoor dat er binnen de tattoo branche al volgens strenge hygiëneregels gewerkt wordt.
  Zo zijn schoonmaken, desinfecteren, steriliseren, wegwerphandschoenen, laminaat zakjes en mondkapjes een standaard onderdeel van onze werkzaamheden en uitrusting.
 • De werkstations hebben een verplichte tussenruimte van 2 meter. Ook tussen de wachtruimte en de behandelstoel zit minimaal 2 meter afstand.
 • Er geldt een maximum van 1 klant per 10 m2 oppervlakte. Als dit inhoudt dat er in shifts moet worden gewerkt, kan dit betekenen dat de openingstijden daardoor aangepast worden.
 • De artiesten en werknemers behouden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. De shopeigenaar en artiesten zijn verantwoordelijk om de juiste afstand te handhaven.
 • Bij het houden van pauze wordt rekening gehouden dat dit niet tegelijkertijd gebeurd.
 • De aanvang v.d. afspraken wordt verspreid, zodat klanten niet tegelijkertijd voor hun afspraak arriveren. Hierbij wordt rekening gehouden met de agenda van alle artiesten die die dag werkzaam zijn. Dit kan betekenen dat de openingstijden aangepast worden.
 • De ontwerpen worden vooraf door de artiesten voorbereid en eventueel per mail of video call besproken. Tevens worden de afspraken ruim ingepland, beiden is om te voorkomen dat klanten onnodig moeten wachten in de wachtruimte. In de wachtruimte moet er 1,5m tussen wachtplekken zitten. Dit moet dmv tape op de vloer afgemeten en aangegeven worden.
 • Er wordt alleen op afspraak gewerkt, de deuren zijn gesloten voor walk-ins.
 • De voorwaarden rondom de aanbetaling worden versoepeld. De regel dat de borg komt te vervallen wanneer een afspraak korter dan een week verzet of geannuleerd wordt, zal in geval van ziekte niet gelden en deze kan om die reden tot het laatste moment gewijzigd worden.
 • Er wordt duidelijk gecommuniceerd dat klanten met ziekteverschijnselen, hun afspraak dienen te verzetten.
 • Het is vanaf nu nodig om een gezondheidscheck te doen bij jezelf en bij je klanten. Met een gezondheidscheck bedoelen we dat je voor het aangaan van de dienstverlening altijd check of jij gezond bent en of de klant geen klachten heeft die passend zijn bij het nieuwe coronavirus.
 • Voordat een afspraak met een klant plaatsvindt, moet je aan diegene een aantal vragenstellen (zie hieronder de vragen). Als één van deze vragen met ja wordt beantwoord, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak.

Vragen voor de medewerker

Deze mag niet komen werken wanneer een van onderstaande vragen met JA is beantwoord. Het werk moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)
  klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

 

Vragen voor de klant

Deze mag niet komen wanneer een van onderstaande vragen met JA is beantwoord. De afspraak moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)
  klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

 

Verder is het volgende van belang

 • Klanten, shop managers en/ of artiesten dienen thuis te blijven wanneer zijzelf of iemand bij hen thuis een van de volgende klachten heeft: Hoesten, verkoudheid, loopneus, keelpijn, verhoging/ koorts of moeite met ademhalen.
 • Als je als medewerker tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je kan werken. In overleg met bedrijfsarts moet de afweging worden gemaakt of en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en moet je de mogelijkheid krijgen werk nog niet te hervatten/andere werkzaamheden op te pakken.
 • Indien een klant een lage weerstand heeft, wordt hij/ zij ook verzocht de afspraak te verzetten.
 • Klanten worden bij binnenkomst en na toiletbezoek verzocht hun handen grondig te wassen met desinfecterende zeep en ze daarna te desinfecteren met alcohol gel.
 • De shop managers, artiesten en andere werkenden, wassen en desinfecteren hun handen bij binnenkomst en na iedere klant.
 • De shopmanagers, eigenaren en artiesten handhaven de regels van de studio. Mocht iemand zich niet aan de regels willen houden kan deze verzocht worden om het pand te verlaten.
 • In het toilet/ pantry hangen de richtlijnen voor het wassen van de handen.
 • Maak gebruik van papieren -water, thee en koffiebekers, en papieren handdoekjes of tork rol in het toilet.
 • Leg geen boeken of tijdschriften neer om te lezen.
 • Klanten mogen niemand meenemen en dienen alleen naar de afspraak te komen.
 • De ruimte dient goed te worden geventileerd. Zet tijdens openingsuren (en daarna) zoveel mogelijk de ramen open/ op een kier.
 • Veranderingen binnen de situatie, die wijzigingen op dit protocol tot gevolg hebben, zullen direct worden opgenomen en worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen.

Voor de shop managers/degene die de klant ontvangt

 • Lees en werk volgens bovenstaande regels voor de ondernemer.
 • Licht alle klanten bij binnenkomst in over het protocol en de regels.
 • Zorg dat bij binnenkomst klanten direct hun handen wassen.
 • Zorg dat in de wachtruimte klanten minimaal 1,5m van elkaar vandaan zitten.
 • Handhaaf de regels van de studio. Mocht iemand zich niet aan de regels willen houden kan deze verzocht worden om het pand te verlaten.
 • De shop manager maakt na iedere klant de werkplek volledig schoon met een desinfecterend schoonmaakmiddel. 

Voor iedereen die aan het werk is in de shop

 • Blijf thuis als jij of iemand bij jou thuis 1 van de volgende klachten heeft:
  Hoesten, verkoudheid, loopneus, keelpijn, verhoging/ koorts of moeite met ademhalen.
 • Was en desinfecteer je handen bij binnenkomst en daarna na iedere klant.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues, gebruik deze slechts éénmalig en gooi ze meteen weg.
 • Groet zonder aanraking (geen hand geven).
 • Neem geen jas aan, laat de klant deze zelf ophangen. Desinfecteer de gebruikte hanger, kapstok of kluisje na elk gebruik.
 • Maak gebruik van torkrollen/ wegwerp handdoeken.
 • Handhaaf de regels in de studio.

Voor de artiesten:

 • Mocht er geen shop manager zijn en ontvang jij de klant werk dan volgens bovenstaande regels.
 • Schoonmaken, desinfecteren en steriliseren dient zoals gebruikelijk volgens de richtlijnen v.h. RIVM te gebeuren.
 • Draag bij het desinfecteren altijd wegwerphandschoenen en was de handen na afloop met water en zeep.
 • Dek in ieder geval het snoer en eventueel de machine af met een plastic wegwerp hoes. Dek ook de spuit- of tuitfles af.
 • Gebruik alleen je eigen materiaal en leen dit niet van collega’s.
 • Maak na elke klant de stoel v.d. klant schoon en desinfecteer.
 • De ontwerpen worden vooraf door de artiesten voorbereid en eventueel per mail of video call besproken.
  Tevens worden de afspraken ruim ingepland beiden is om te voorkomen dat klanten onnodig moeten wachten in de wachtruimte.
 • Handhaaf de regels in de studio.
 • Verdere werkwijze volgens de hygiëne richtlijnen v.h. RIVM
  https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/tatoeeren

Voor klanten en andere aanwezigen in de shop

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, voor de deur en in de shop.
 • Kom alleen naar je afspraak. Anderen worden geweigerd.
 • Blijf thuis als jij of iemand bij jou thuis 1 van de volgende klachten heeft:
  Hoesten, verkoudheid, loopneus, keelpijn, verhoging/ koorts of moeite met ademhalen.
 • Was en desinfecteer direct na binnenkomst en na toiletbezoek je handen.
 • Volg de aanwijzingen van de shopmanager en/ of de tattoo artiest zorgvuldig.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).

Wat anderen van ons vinden

Bij Back To Black Ink. vinden we het belangrijk dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt. Er wordt naar je geluisterd en samen werken we naar een eindresultaat waar beide partijen achter staan. Bij Back To Black Ink. willen we dat je je thuisvoelt, alsof je bij ons in de woonkamer zit. Alleen dan voel je je écht thuis.